Επικαιρότητα

Ενημέρωση για τους βοσκότοπους - Ενέργειες & Πρωτοβουλίες του ΣΕΚ

Συνάδελφοι,
Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη χαρτογράφηση, τη σύνταξη των
προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και την κατανομή των βοσκοτόπων,
σας ενημερώνουμε για τις πρωτοβουλίες που πήρε ο ΣΕΚ για το μείζον αυτό
ζήτημα για την κτηνοτροφία της χώρα μας:

Διαβάστε περισσότερα