Συμμετοχές - Συνεταιρισμοί μέλη μας

Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος

Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος

Ξεκινώντας 55 χρόνια πριν, 7 αγρότες από τον Νομό Ιωαννίνων παρακινούμενοι από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αποφάσισαν να ασχοληθούν με την παραγωγή πουλερικών ως συμπλήρωμα στο εισόδημα τους.

Με προσπάθεια και αγάπη, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙNΔΟΣ που τότε απασχολούσε 2 άτομα και είχε παραγωγή 500 κοτόπουλα την εβδομάδα, σήμερα έφτασε να έχει 500 μέλη παραγωγούς πτηνοτρόφους που εργάζονται με ευθύνη και μεράκι 700 εξειδικευμένους εργαζόμενους και να σφάζει 500000 κοτόπουλα την εβδομάδα.

Καθημερινά η ΠΙΝΔΟΣ γίνεται μια μεγάλη "οικογένεια" που αποτελεί σήμερα τον ηγέτη της Ελληνικής πτηνοτροφίας.

Η ΠΙΝΔΟΣ διαθέτει τις πιο σύγχρονες τεχνολογικά εγκαταστάσεις, στον κλάδο της πτηνοτροφίας. Όλες οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος