Υπηρεσίες

Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών

Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών

Στην έδρα του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού, δημιουργήθηκε και λειτουργεί κέντρο εξυπηρέτησης αγροτών το οποίο έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001: 2008 και 27001:2005 παρέχοντας υπηρεσίες για ενημέρωση, εξυπηρέτηση των αγροτών όπου λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:


  • Τμήμα Επιδοτήσεων
  • Τμήμα Επιστροφής Φ.Π.Α
  • Τμήμα Λογιστικής Εξυπηρέτησης Αγροτών
  • Τμήμα Μελετών για ένταξη αγροτών σε επενδυτικά προγράμματα

Τμήμα Επιδοτήσεων

Ο Συνεταιρισμός όπως πάντα πρωτοπόρος στην σύνταξη των αιτήσεων ΟΣΔΕ ενημερώνει και συντάσσει όλες τις αιτήσεις του Νομού γρήγορα και χωρίς λάθη, προκειμένου οι δικαιούχοι να λαμβάνουν γρήγορα τις δικαιούμενες επιδοτήσεις.

Η επιτυχία του τμήματος βασίζετε στην στελέχωση με προσωπικό το οποίο έχει μακροχρόνια εμπειρία στο αντικείμενο.

Στο τμήμα των επιδοτήσεων συγκεντρώνονται και καταχωρούνται οι αιτήσεις ΟΣΔΕ – δηλώσεις καλλιέργειας και εκτροφής ζώων βάσει των οποίων λαμβάνουν οι δικαιούχοι παραγωγοί τις επιδοτήσεις τους τόσο για την ενιαία ενίσχυση όσο και την εξισωτική αποζημίωση αλλά και άλλα προγράμματα ενισχύσεων μέσω της ΚΑΠ.

Προϊστάμενος του τμήματος είναι ο κ. Σταύρος Τασιούλας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2651070961-5 (εσωτερικό 101)


Τμήμα Επιστροφής Φ.Π.Α

Όπως προβλέπετε από τον νόμο οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται επιστροφή Φ.Π.Α για τα αγροτικά προϊόντα τα οποία πωλούν αλλά και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά κατ’ αποκοπή συντελεστές.

Στο τμήμα αυτό συγκεντρώνονται τα τιμολόγια από τους παραγωγούς, ελέγχονται και στην συνέχεια καταχωρούνται και αφού εκτυπωθούν οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ΔΟΥ για έγκριση του ποσού το οποίο διαβιβάζεται μέσω του Συνεταιρισμού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2651070961-5 (εσωτερικό 140)


Τμήμα Λογιστικής Εξυπηρέτησης Αγροτών

Με δεδομένες τις συνεχείς αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία και την υποχρεωτική ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α κάτω από τις προϋποθέσεις του τζίρου και της είσπραξης ενιαίας ενίσχυσης ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός , δημιούργησε το τμήμα Λογιστικής εξυπηρέτησης των αγροτών.

Το συγκεκριμένο τμήμα ενημερώνει τα βιβλία των αγροτών, υποβάλλει τις δηλώσεις Φ.Π.Α, Φ.Μ.Υ και φορολογικές δηλώσεις και γενικά καλύπτει τους αγρότες σε όλο το φάσμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Παράλληλα εγκαινιάζοντας μια νέα μέθοδο επικοινωνίας με όλους τους αγρότες τους ενημερώνει με αποστολή SMS για κάθε επερχόμενη αλλαγή στην φορολογική νομοθεσία .

Υπεύθυνος τμήματος είναι ο κ. Νούσιας Δημήτρης.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2651070961-5 (εσωτερικό 113)


Τμήμα Μελετών για ένταξη αγροτών σε επενδυτικά προγράμματα

Ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των αγροτών για υποβολή επενδυτικών σχεδίων δημιούργησε το τμήμα μελετών.

Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η ορθή πληροφόρηση του κάθε ενδιαφερόμενου ο οποίος επιθυμεί να ενταχθεί σε κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα και παράλληλα η σύνταξη και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.

Το τμήμα δραστηριοποιείται σχεδόν σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα με βαρύτητα στην στήριξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα:

  • ΜΕΤΡΟ 121: Σχέδια βελτίωσης.
  • ΜΕΤΡΟ 112: Εγκατάσταση νέων αγροτών.
  • ΜΕΤΡΟ 214: Γεωργο-περιβαλλοντικής ενίσχυσης (βιολογική κτηνοτροφία και Γεωργία), Αναπτυξιακός Νόμος.

Υπεύθυνος τμήματος είναι ο Γεωπόνος κ. Βασίλης Θεοδωράκης.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2651070961-5 (εσωτερικό 130)