Ο Συνεταιρισμός

NewTech4Rum

NewTech4Rum

Τίτλος έργου: «Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των εκτατικά εκτρεφόμενων μετακινούμενων μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών» (NewTech4Rum – Development of New Techhnologies for the management of extensively farmed small and large Ruminants).

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» 2014-2020», Πρόσκληση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Ερευνητικά Έργα στους τομείς Αγροδιατροφής, Δημιουργικής Βιομηχανίας, ΤΠΕ, Υγείας και Βιοτεχνολογίας».

Σκοπός: Το έργο NewTech4Rum» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών της κτηνοτροφίας ακριβείας και την εφαρμογή τους στη διαχείριση των εκτατικά εκτρεφόμενων μετακινούμενων μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών.

Στόχοι:

 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με τη χρήση φορετών διατάξεων αισθητήρων (όπως επιταχυνσιόμετρα, θερμόμετρα, βηματόμετρα, και συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης) κατάλληλων για χρήση στην κτηνοτροφία.
 • Βελτιστοποίηση της εφαρμογής τους στα εκτατικά εκτρεφόμενα μικρά και μεγάλα μηρυκαστικά
 • Συλλογή ζωοτεχνικών δεδομένων (δραστηριότητας, βόσκησης, μετακίνησης κ.α.)
 • Αξιοποίηση των δεδομένων προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα διαχείρισης των εκτατικά εκτρεφόμενων μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών
 • Διάδοση των αποτελεσμάτων προκειμένου να βελτιωθεί η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα των εκτατικών παραγωγικών συστημάτων.
NewTech4Rum Ένωσης Αγροτών NewTech4Rum Ένωσης Αγροτών

Διάρκεια: Τρία (3) έτη

Ημερομηνία έναρξης: 5/12/2018

Ημερομηνία λήξης: 4/12/2021 (δυνητική)

Συνολικός προϋπολογισμός: 198.744€

Δοκιμαστικές – Πιλοτικές Εφαρμογές:

 • ΓΠΑ, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020, σε πρόβατα, αγελάδες & κριάρια
 • 5/7/21, Μέτσοβο, σε κοπάδι με αγελάδες
 • 6/7/21, Όρος Λάκμος, ‘Ηπειρος, σε κοπάδι με πρόβατα

Ομάδα έργου

NewTech4Rum Ένωσης Αγροτών

Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ» (ΓΑΣΙ) (Συντονιστής)

 • Βασίλειος Θεοδωράκης Συντονιστής
NewTech4Rum Ένωσης Αγροτών

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ΓΠΑ, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΓΠΑ)

 • Καθ. Ιωσήφ Μπιζέλης
 • Επικ. Καθ. Γεώργιος Λαλιώτης
 • Δρ. Γεώργιος Συμεών
NewTech4Rum Ένωσης Αγροτών

Εργαστήριο Δικτύων & Υπηρεσιών Υπολογιστών (CONSERT), Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

 • Καθ. Χαράλαμπος Πατρικάκης
 • Δρ. Μιχαήλ Φειδάκης
 • Δρ. Παναγιώτης Κασνέσης
 • Βασίλειος Δουλγεράκης
NewTech4Rum Ένωσης Αγροτών

Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα (ΙΓΙ)

 • Δρ. Ευθυμία Κονδύλη
NewTech4Rum Ένωσης Αγροτών NewTech4Rum Ένωσης Αγροτών NewTech4Rum Ένωσης Αγροτών NewTech4Rum Ένωσης Αγροτών NewTech4Rum Ένωσης Αγροτών NewTech4Rum Ένωσης Αγροτών