Ο Συνεταιρισμός

Ιστορικό ΕΝΩΣΗΣ αγροτών

Ιστορικό Ένωσης Αγροτών

Ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων - ΕΝΩΣΗ αγροτών, είναι πρωτοβάθμιος Συνεταιρισμός και προήλθε από την συγχώνευση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων με 24 Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς μέλη της σύμφωνα με την υπ’ αρ 328/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων και αριθμεί 1182 φυσικά μέλη και 2 πρωτοβάθμιους κλαδικούς Συνεταιρισμούς, τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων Πίνδος, τον μεγαλύτερο Συνεταιρισμό της χώρας ηγέτη στον κλάδο της πτηνοτροφίας και τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Νήσου Παμβώτις.

Οι κύριες δραστηριότητες του Συνεταιρισμού είναι η εμπορία γεωργικών εφοδίων, η παροχή υπηρεσιών στα μέλη μέσω του πιστοποιημένου ΚΕΑ το οποίο λειτουργεί στον Συνεταιρισμό και η πρακτόρευση Ασφαλειών (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ).

Παράλληλα ο Συνεταιρισμός είναι 100% μέτοχος στην ΑΕΣ Συνεταιριστική Οινοποιία Ηπείρου Ζοίνος η οποία αποσχίσθηκε από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων το έτος 2006 και η οποία δραστηριοποιείται στην Αμπελουργική ζώνη Ζίτσας όπου είναι και εγκατεστημένη, καθώς και στην ΑΒΓΗ ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ όπου ο Συνεταιρισμός μας ήταν συνιδρυτής.

Το τακτικό προσωπικό το οποίο απασχολείται στον Συνεταιρισμό ανέρχεται σε 11 άτομα εκ των οποίων 3 Οικονομολόγοι, 2 Γεωπόνοι, 1 Τεχνολόγος Γεωπόνος και 5 απόφοιτοι Λυκείου. Το εποχικό ανέρχεται σε 12 άτομα, επίσης στη θυγατρική μας εταιρεία Ζοίνος απασχολούνται 22 άτομα.