Γεωργοκτηνοτροφικές Συμβουλές

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Α Φ Ι Δ Ε Σ
Στα σταθερά παρατηρητήρια έχουν
βρεθεί οι πρώτες αποικίες αφίδων
(κυρίως της πράσινης αφίδας Aphis
spiraecola).
Τα όρια για την καταπολέμηση
είναι 5-10% των βλαστών με
αποικίες αφίδων στις μανταρινιές
και στις πορτοκαλιές, αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΠΕΛΙ 2016

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΠΕΛΙ  2016

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ
Στην περιοχή της Ζίτσας, από 17/6 οι μέσες θερμοκρασίες που σημειώνονται κατά την νύ-
χτα είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τις προηγούμενες εβδομάδες και δημιουργούν πιο ευνοϊκές
συνθήκες για μολύνσεις στους αμπελώνες που τα φύλλα υγραίνονται το βράδυ.

Διαβάστε περισσότερα