Υπηρεσίες

Δραστηριότητες ΕΝΩΣΗΣ αγροτών

Οι κύριες δραστηριότητες του Συνεταιρισμού είναι η εμπορία γεωργικών εφοδίων, η παροχή λογιστικών υπηρεσιών στα μέλη και η πρακτόρευση Ασφαλειών.

Δραστηριότητες Ένωσης Αγροτών