Πληροφορίες

Πρόσβαση

Η έδρα του Συνεταιρισμού είναι στην Κρύα Ιωαννίνων, όπου υπάρχουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.