Πληροφορίες

Πρόσβαση

Η έδρα του Συνεταιρισμού είναι στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων στην οδό Χαρ. Τρικούπη 38 όπου υπάρχουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε πολυώροφο κτίριο εμβαδού 5,500 m2.