Ο Συνεταιρισμός

Εγκαταστάσεις

Η έδρα του Συνεταιρισμού είναι στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 38 όπου υπάρχουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε πολυώροφο κτίριο εμβαδού 5,500 τετραγωνικών μέτρων.

H εμπορία των γεωργικών εφοδίων γίνεται στην Κρύα Ιωαννίνων 15 χλμ. από το κέντρο της πόλης όπου ο Συνεταιρισμός διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2015 τετραγωνικών μέτρων εντός αγροτεμαχίου 21030 τετραγωνικών μέτρων και παράλληλα λειτουργεί σύγχρονο ξηραντήριο αραβόσιτου το οποίο κατασκευάστηκε μέσω του μέτρου 123Α με δυνατότητα ξήρανσης 20 τόνους ανά ώρα και χρησιμοποιείται από τους παραγωγούς καθώς και τον Συνεταιρισμό για την συγκέντρωση Αραβόσιτου.

Επίσης ο Συνεταιρισμός διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις 1010 τετραγωνικών μέτρων εντός Αγροτεμαχίου 17261 τετραγωνικών μέτρων στο Σταυράκι Ιωαννίνων επί της Περιφερειακής οδού καθώς και αποθηκευτικούς χώρους στο Ροδοτόπι του Δήμου Ζίτσας, στην Βαρλαάμ του Δήμου Δωδώνης, στην Μικρή και Μεγάλη Γότιστα του Δήμου Μετσόβου, στην Καρίτσα του Δήμου Ζίτσας στη Ζίτσα.

Εγκαταστάσεις Ένωσης Αγροτών Εγκαταστάσεις Ένωσης Αγροτών Εγκαταστάσεις Ένωσης Αγροτών