Συμμετοχές - Συνεταιρισμοί μέλη μας

Αλιευτικός Συνεταιρισμός Νήσου Παμβώτις

Αλιευτικός Συνεταιρισμός Νήσου Παμβώτις

Ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Νήσου Ιωαννίνων από τους πιο παλαιούς Συνεταιρισμούς έχει μέλη του τους αλιείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Αλιεία της Λίμνης Παμβώτιδας όπου αλιεύοντας διάφορα είδη ψαριών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων διοχετεύονται σε αγορές του εξωτερικού.