ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΠΕΛΙ 2016

Δημοσιεύθηκε στις 21 Ιούνιος 2016 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΠΕΛΙ  2016

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ
Στην περιοχή της Ζίτσας, από 17/6 οι μέσες θερμοκρασίες που σημειώνονται κατά την νύ-
χτα είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τις προηγούμενες εβδομάδες και δημιουργούν πιο ευνοϊκές
συνθήκες για μολύνσεις στους αμπελώνες που τα φύλλα υγραίνονται το βράδυ.

Πρέπει συνεπώς ειδικά σε αμπελώνες που έχουν εκδηλώσει την ασθένεια, όπως και σε
αυτούς που βρίσκονται σε θέσεις που επικρατεί υγρασία την νύχτα να συνεχιστεί η προστασία
με επαναλήψεις στην λήξη της εκτιμώμενης δράσης του προηγούμενου ψεκασμού.
Κατάλληλα σκευάσματα βλ λίστα που έχει σταλεί με το ΔΓΠ 2-21/3/2016. Η εκλογή των
σκευασμάτων να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη ανθεκτικότητας του παθογό-
νου στα φάρμακα. Να γίνεται εναλλαγή σκευασμάτων ως προς την ομάδα δράσης κατά
F.R.A.C.
Μπορεί να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση περονοσπόρου και ωϊδίου.
ΩΙΔΙΟ
0
10
20
30
40
50
60
70
8/6
9/6
10/6
11/6
12/6
13/6
14/6
15/6
16/6
17/6
18/6
19/6
20/6
21/6
ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΩΙΔΙΟΥ KASTOIDIAG
ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Από 17/6 υπάρχει διαφοροποίη-
ση στην πίεση προσβολής από το ωΐδιο
στις πρώιμες (Λευκάδα Πρέβεζα) και
στις όψιμες περιοχές (Ζίτσα Ιωαννί-
νων).
Στις πρώιμες περιοχές η πίεση
φαίνεται μειωμένη λόγω των απαγο-
ρευτικών μέγιστων θερμοκρασιών για
την ανάπτυξη του παρασίτου.
Στην περιοχή της Ζίτσας η πίε-
ση παραμένει μέτρια.
Η κινητική της πίεσης παρου-
σιάζεται στο γειτονικό γράφημα και τα
ενδεικτικά διαστήματα ανάμεσα σε ε-
φαρμογές ωϊδιοκτόνων στον πίνακα
που ακολουθεί.
Κατηγορία σκευάσματος (βλ. σχετική λίστα μυκητοκτόνων ΔΓΠ 2.21/3/2016)
Διαστήματα εφαρμογών (ημέ-ρες)
ΖΙΤΣΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ ΛΕΥΚΑΔΑ
Θείο βρέξιμο ή επίπασης, όξινο ανθρακικό και άλλα επαφής
7-8
11-14
Παρεμποδιστές βιοσύνθεσης στερόλης (ομάδα 3 FRAC)
8-10
11-14
Στρομπιλουρίνες (ομάδα 11) Κινολεϊνες κ.α. (ομάδες 5,7,8,13,U6,U8 FRAC)
11-15
14-16
ΒΟΤΡΥΤΗΣ
Στα βλαστικά στάδια πριν το «κλείσιμο» του τσαμπιού και στο «γυάλισμα» του σταφυ-λιού και στα αμπέλια, ποικιλίας Ντεμπίνα περιοχής Ζίτσας, που σημειώνονται σαπίσματα κά-θε χρονιά, να γίνουν 2 ψεκασμοί με σκευάσματα με δράση εναντίον του βοτρύτη (σαπίλα). Κα-τάλληλα φάρμακα: βλέπε λίστα που σας έχει σταλεί δελτίο ΓΠ2 /21-3-2016.
Οι εφαρμογές για τον βοτρύτη μπορεί να στοχεύουν μόνο την ζώνη των σταφυλιών. Ο πρώ-τος ψεκασμός μπορεί να συνδυαστεί με την καταπολέμηση του ωϊδίου (σ’ αυτήν την περίπτωση η εφαρμογή γίνεται σε όλη την βλαστική επιφάνεια).
Για τους βιοκαλλιεργητές περά από τα εγκεκριμένα για την βιοκαλλιέργεια σκευάσματα ε-ναντίον του βοτρύτη μπορεί να γίνει και χρήση χαλκούχων για να σκληρύνει η βλάστηση.
O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος
Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. Ιωαννίνων
Μέτσιος Νικόλαος
Γεωπόνος
Tο δελτίο παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα τεχνικά δελτία.


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Ε.Α.Π - “ΑΓΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”.

ΤΤο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διαθέτει το πρόγραμμα Αγροεπιχειρηματικότητα, Αγροτική Καινοτομία και Διοίκηση Αγροτοδιατροφικών Επιχειρήσεων .

Διαβάστε περισσότερα 

Απογραφή ζώων μέχρι 15 του μήνα για πληρωμή των Βιολογικών

Οι ενταγμένοι δικαιούχοι 4ης και 5ης Πρόσκλησης των Βιολογικών και αυτοί της 1ης και 2ης Πρόσκλησης των Σπάνιων φυλών καλούνται να ολοκληρώσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οργή και αγανάκτηση επικρατεί στο σύνολο των αγροτών της χώρας οι οποίοι είδαν τους λογαριασμούς τους να πιστώνονται με ποσά μειωμένα 

Διαβάστε περισσότερα