Εκτύπωση σελίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 26 Φεβρουάριος 2024

Η  “ΕΝΩΣΗ αγροτών” κάνει γνωστό ότι οι αγρότες οι οποίοι έχουν παραδόσεις προϊόντων για συνδεδεμένες ενισχύσεις αραβόσιτου 

κτηνοτροφικών ψυχανθών και σανοδοτικών ψυχανθών (μηδική) πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

  • Όσοι διατηρούν παράλληλα και ζωικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να συμπληρώσουν στην Ενιαία Αίτηση ενίσχυσης 2023 το πεδίο ιδιοκατανάλωσης καθώς και τα “κιλά προϊόντος για ιδιοκατανάλωση” δηλαδή τα κιλά προϊόντος τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει για τις ζωοτροφές τους.
  • Σε περίπτωση που έχουν παραδώσει προϊόντα σε κτηνοτρόφους, πρέπει να συμπληρώσουν στην αίτηση ενίσχυσης του 2023 τον Α.Φ.Μ του αγοραστή κτηνοτρόφου (ο οποίος θα ελέγχεται αν διατηρεί ζωικές εκμεταλλεύσεις) καθώς επίσης να αναρτούν στην αίτηση το σχετικό τιμολόγιο καθώς και τα κιλά που παρέδωσαν.
  • Όσοι έχουν παραδόσεις σε Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και εμπόρους, δεν αναρτούν στην αίτηση ενίσχυσης 2023 αλλά στην εφαρμογή παραδόσεων των συνδεδεμένων από τους ίδιους τους φορείς (αγοραστές).

Οι Συνεταιρισμοί – ομάδες παραγωγών και έμποροι, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο του ΟΠΕΠΕΚΕ.

Η εγγραφή γίνεται με υποβολή σχετικής αίτησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία συνοδεύεται με :

  1. Απόφαση αναγνώρισης των Συνεταιρισμών  - ομάδων παραγωγών / ΑΣΟ
  2. Έναρξη επιτηδεύματος και
  3. Βεβαίωση ΓΕΜΗ (για εμπόρους)

Τελευταία νέα & ενημερώσεις

Έως 14 Απρίλη ανάρτηση ποσοτήτων σε καλαμπόκι για λήψη συνδεδεμένης

Αναλυτικότερα, η επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξηγεί πως είναι ενεργές οι εφαρμογές καταχώρησης ποσοτήτων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων του έτους 2023. Ειδικότερα :

Διαβάστε περισσότερα 

Καθιέρωση καταβολής ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τη διαχείριση των νεκρών ζώων

Σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4351/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη θέσπιση του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ),

Διαβάστε περισσότερα 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΕΝΩΣΗ αγροτών” κάνει γνωστό στους αγρότες οι οποίοι είναι συνταξιούχοι ότι από 01/01/2024 

Διαβάστε περισσότερα