Εκτύπωση σελίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 26 Φεβρουάριος 2024

Η  “ΕΝΩΣΗ αγροτών” κάνει γνωστό ότι οι αγρότες οι οποίοι έχουν παραδόσεις προϊόντων για συνδεδεμένες ενισχύσεις αραβόσιτου 

κτηνοτροφικών ψυχανθών και σανοδοτικών ψυχανθών (μηδική) πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

  • Όσοι διατηρούν παράλληλα και ζωικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να συμπληρώσουν στην Ενιαία Αίτηση ενίσχυσης 2023 το πεδίο ιδιοκατανάλωσης καθώς και τα “κιλά προϊόντος για ιδιοκατανάλωση” δηλαδή τα κιλά προϊόντος τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει για τις ζωοτροφές τους.
  • Σε περίπτωση που έχουν παραδώσει προϊόντα σε κτηνοτρόφους, πρέπει να συμπληρώσουν στην αίτηση ενίσχυσης του 2023 τον Α.Φ.Μ του αγοραστή κτηνοτρόφου (ο οποίος θα ελέγχεται αν διατηρεί ζωικές εκμεταλλεύσεις) καθώς επίσης να αναρτούν στην αίτηση το σχετικό τιμολόγιο καθώς και τα κιλά που παρέδωσαν.
  • Όσοι έχουν παραδόσεις σε Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και εμπόρους, δεν αναρτούν στην αίτηση ενίσχυσης 2023 αλλά στην εφαρμογή παραδόσεων των συνδεδεμένων από τους ίδιους τους φορείς (αγοραστές).

Οι Συνεταιρισμοί – ομάδες παραγωγών και έμποροι, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο του ΟΠΕΠΕΚΕ.

Η εγγραφή γίνεται με υποβολή σχετικής αίτησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία συνοδεύεται με :

  1. Απόφαση αναγνώρισης των Συνεταιρισμών  - ομάδων παραγωγών / ΑΣΟ
  2. Έναρξη επιτηδεύματος και
  3. Βεβαίωση ΓΕΜΗ (για εμπόρους)

Τελευταία νέα & ενημερώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο  Γ.Α.Σ.Ιωαννίνων “ΕΝΩΣΗ αγροτών”, ενημερώνει τους αγρότες ότι τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

Διαβάστε περισσότερα 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 28 Ιουνίου η υποβολή αιτημάτων άρσης επικάλυψης για τις αιτήσεις του 2023

Μέχρι τις 28 Ιουνίου 2024 θα έχουν την δυνατότητα οι παραγωγοί να υποβάλουν στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα 

Περιφέρεια Ηπείρου: Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2024 η απογραφή των Γεωργικών ελκυστήρων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει όλους τους κατόχους γεωργικών ελκυστήρων ότι σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό Γ3Β 847/146813/24-05-2024 (Φ.Ε.Κ. 3041/Β΄/2024),

Διαβάστε περισσότερα