Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Δημοσιεύθηκε στις 25 Σεπτέμβριος 2023

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη
του Γ.Α.Σ.Ι “ΕΝΩΣΗ αγροτών” – κατοικία τους

Το  Δ.Σ  του  Γ.Α.Σ.Ι “ΕΝΩΣΗ  αγροτών”  μετά  από  την  με  αριθ.  8/19.09.2023  απόφασή του,  καλεί  τα  μέλη του  Συνεταιρισμού  σε  Τακτική   Γενική Συνέλευση 

σύμφωνα  με  το καταστατικό του Συν/σμού  η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί   το Σάββατο  14 Οκτωβρίου 2023  και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία του Συν/σμού στην ΚΡΥΑ Ιωαννίνων και  σε περίπτωση  μη  απαρτίας  το Σάββατο  21 Οκτωβρίου 2023  την  ίδια ώρα και στον  ίδιο  τόπο  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο  :

α. Ανακοίνωση 

        -  Έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του Δ.Σ.   του Γ.Α.Σ.Ι για το έτος 2022.

        - Ανακοίνωση του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης του Γ.Α.Σ.Ι για την επόμενη χρήση και προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων.

 β. Ανακοίνωση 

       - Χρηματοοικονομικών καταστάσεων  του  Γ.Α.Σ.Ι   του έτους  2022 του Λογ/σμού «Αποτελέσματα  χρήσης» και του   Πιστοποιητικού  Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών  για την ίδια χρήση.

       -  Έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου

           Έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και του Λογ/σμού «Αποτελέσματα  χρήσης» καθώς και  του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης, του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και απαλλαγή των ευθυνών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Δ/ντή της Οργάνωσης, από κάθε ευθύνη για την συγκεκριμένη περίοδο.

ΘΕΜΑ 2ο :

Απόφαση συνομολόγησης  δανείων μέσω Τραπεζικών εταιρειών  για την προμήθεια κάθε φύσης Γεωργικών αναγκών των παραγωγών (σπόροι, γεωργικά  φάρμακα, εργαλεία,   μηχανήματα)  καθώς  και  την προμήθεια του Γ.Α.Σ.Ι με κάθε  είδους μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση των παραγωγών , για τον εξοπλισμό των  Γεωργικών μονάδων, αγροτικών κ.λ.π προϊόντων του Συν/σμου  και των μελών αυτού, για την υπαγωγή του σε επενδυτικά σχέδια, για την κατασκευή νέων ή τον εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου  του  Γ.Α.Σ.Ι για τη δημιουργία Πρατηρίων για τον πιο πάνω σκοπό και τη σύναψη των δανειακών συμβάσεων.

Για την υπογραφή εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών για ήδη υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις και τυχόν πρόσθετες πράξεις ( του Γ.Α.Σ.Ι και της Α.Ε.Σ Συν/κή Οινοποιία Ηπείρου Α.Ε -ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε). Επίσης για την υπογραφή εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών για τυχόν νέες δανειακές συμβάσεις  ( του Γ.Α.Σ.Ι και της Α.Ε.Σ Συν/κή Οινοποιία Ηπείρου Α.Ε -ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε, της ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ – ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ε.β.ζ.ιν. και της εταιρείας ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΕ.)

Απόφαση για την ίδρυση εταιρειών κάθε μορφής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του συνεταιρισμού και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιό τους, καθώς και για συμμετοχή στο κεφάλαιο ήδη λειτουργούντων εταιρειών.

Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για όλες τις παραπάνω ενέργειες.

ΘΕΜΑ 3ο  :

Ορισμός Ορκωτών Λογιστών  για την χρήση 2023 .

ΘΕΜΑ 4ο :

α. Ανακοίνωση  Γενικών Εξόδων Διοίκησης και Διαχείρισης του Γ.Α.Σ.Ι  για το από 1/1/2022 - 31/12/2022 χρονικό διάστημα, καθώς και των χορηγηθέντων ποσών για οδοιπορικά  και αποζημιώσεις στα Μέλη του  Συμβουλίου  από 01.01.2022 – 31.12.2022.

β. Έγκριση παροχής και αποζημίωσης στα Μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου  και Αντιπροσώπων του Γ.Α.Σ.Ι , όπως επίσης και τον καθορισμό ημερήσιας  αποζημίωσης για την εντός και εκτός έδρας  απασχόλησή τους στις εργασίες του Γ.Α.Σ.Ι στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για το έτος 2023 (καθώς και σε μέλη του Συν/σμού για τον ίδιο σκοπό ).

ΘΕΜΑ 5ο:

Απόφαση για την παράδοση της ετήσιας παραγωγής των μελών του συνεταιρισμού.

ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση για ανάκληση προηγούμενης ( απόφασης ) της Γενικής Συνέλευσης για την ανταλλαγή ακινήτου του Συνεταιρισμού στην τ.κ. Ροδοτοπίου με ακίνητα του Δήμου Ζίτσας.

ΘΕΜΑ  7ο    :   Απόφαση για εκκαθάριση του μητρώου μελών του Συν/σμού.

ΘΕΜΑ 8ο : Απόφαση για αύξηση της συνεταιρικής μερίδας των μελών και τροποποίηση – κωδικοποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 του καταστατικού.

ΘΕΜΑ  9ο :   Διάφορα, ενημερώσεις , ανακοινώσεις,  προτάσεις, κ.κ. Αντιπροσώπων.

 

Τα μέλη θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

 

Για το  Δ.Σ  του  Γ.Α.Σ.Ι “ ΕΝΩΣΗ αγροτών”

Ο Πρόεδρος

 Θεοχάρης Λιούρης

 

 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Σας γνωρίζουμε ότι για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας και προκειμένου να υπάρχει απαρτία,

η  Γενική  Συνέλευση  θα  συνεδριάσει  το Σάββατο  21 Οκτωβρίου  2023


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο  Γ.Α.Σ.Ιωαννίνων “ΕΝΩΣΗ αγροτών”, ενημερώνει τους αγρότες ότι τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

Διαβάστε περισσότερα 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 28 Ιουνίου η υποβολή αιτημάτων άρσης επικάλυψης για τις αιτήσεις του 2023

Μέχρι τις 28 Ιουνίου 2024 θα έχουν την δυνατότητα οι παραγωγοί να υποβάλουν στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα 

Περιφέρεια Ηπείρου: Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2024 η απογραφή των Γεωργικών ελκυστήρων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει όλους τους κατόχους γεωργικών ελκυστήρων ότι σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό Γ3Β 847/146813/24-05-2024 (Φ.Ε.Κ. 3041/Β΄/2024),

Διαβάστε περισσότερα