Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Δημοσιεύθηκε στις 09 Σεπτέμβριος 2022

Το  Δ.Σ  του  Γ.Α.Σ.Ι “ΕΝΩΣΗ  αγροτών”  μετά  από  την  με  αριθμ.  7 / 31.08.2022  απόφασή του,  καλεί  τα  μέλη  του  Συνεταιρισμού  σε  Τακτική  Γενική Συνέλευση σύμφωνα  με  το καταστατικό του Συν/σμού  

η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί  τo Σάββατο 01 Οκτωβρίου 2022  και ώρα 10:00 π.μ. στο HOTEL  CEZARIA – Νεοκαισάρεια  Ιωαννίνων και  σε περίπτωση  μη  απαρτίας το Σάββατο  08 Οκτωβρίου 2022  την  ίδια ώρα και στον  ίδιο  τόπο  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑ 1ο  :

 α. Ανακοίνωση 

  • ΄Έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του Δ.Σ.   του Γ.Α.Σ.Ι για το έτος 2021.
  • Ανακοίνωση του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης του Γ.Α.Σ.Ι για την επόμενη χρήση  και προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων για το έτος  2022.

 β. Ανακοίνωση 

  • Χρηματοοικονομικών καταστάσεων  του  Γ.Α.Σ.Ι   του   2021,  του Λογ/σμού «Αποτελέσματα  χρήσης»  και  του  Πιστοποιητικού  Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών  για την ίδια χρήση.
  • ΄Έκθεσης  του  Εποπτικού  Συμβουλίου. 
  • ΄Έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων Ισολογισμών και του Λογ/σμού «Αποτελέσματα  χρήσης», του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης , του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και απαλλαγή των ευθυνών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Δ/ντή της Οργάνωσης από κάθε ευθύνη για την συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο. 

  ΘΕΜΑ 2ο :

 Απόφαση συνομολόγησης  δανείων μέσω Τραπεζικών εταιρειών  για την προμήθεια κάθε φύσης Γεωργικών αναγκών των παραγωγών (σπόροι, γεωργικά  φάρμακα, εργαλεία,  μηχανήματα)  καθώς  και  την προμήθεια του Γ.Α.Σ.Ι με κάθε  είδους μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση των παραγωγών , για τον εξοπλισμό των  Γεωργικών μονάδων, αγροτικών κλπ. προϊόντων του Συν/σμού  και των Μελών αυτών, για την υπαγωγή του σε επενδυτικά σχέδια, για την κατασκευή νέων ή τον εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου  του  Γ.Α.Σ.Ι για τη δημιουργία Πρατηρίων για τον πιο πάνω σκοπό και τη σύναψη των δανειακών συμβάσεων.

Για την υπογραφή εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών για ήδη υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις και τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτών (του Γ.Α.Σ.Ι  και της A.E.Σ Συν/κη Οινοποιία  Α.Ε – ZOINOS WINERY ). Επίσης για την υπογραφή εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών για τυχόν νέες δανειακές συμβάσεις (του Γ.Α.Σ.Ι , της ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε., της « ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ – ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌ ΤΊΤΛΟ «ε.β.ζ.ιν» ).

  Απόφαση για την ίδρυση εταιρειών κάθε μορφής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του συνεταιρισμού και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιό τους, καθώς και για συμμετοχή στο κεφάλαιο ήδη λειτουργούντων εταιρειών και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τις παραπάνω ενέργειες.

  ΘΕΜΑ 3ο  :

Ορισμός Ορκωτών Λογιστών  για την χρήση 2022 .

  ΘΕΜΑ 4ο  :

α. Ανακοίνωση  Γενικών Εξόδων Διοίκησης και Διαχείρισης του Γ.Α.Σ.Ι  από 1/1/2021- 31/12/2021 χρονικό διάστημα, καθώς και των χορηγηθέντων ποσών για οδοιπορικά  και αποζημιώσεις στα Μέλη του  Συμβουλίου από 1/1/2021- 31/12/2021 .

β. Έγκριση παροχής και αποζημίωσης στα Μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου  και Αντιπροσώπων του Γ.Α.Σ.Ι, όπως επίσης και τον καθορισμό ημερήσιας  αποζημίωσης για την εντός και εκτός έδρας  απασχόλησή τους στις εργασίες του Γ.Α.Σ.Ι  στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για το έτος 2022  (καθώς και σε μέλη του Συν/σμού για τον ίδιο σκοπό ).

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση για την παράδοση της ετήσιας παραγωγής των μελών του συνεταιρισμού.

ΘΕΜΑ 6ο :  Διάφορα, ενημερώσεις , ανακοινώσεις,  προτάσεις, κ.κ. Αντιπροσώπων.

 

Τα μέλη θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

  

Π  Ρ  Ο  Σ  Ο  Χ  Η

ΣΑΣ  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΣΚΟΠΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ  08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

 

                                  Με  εντολή   του  Δ.Σ  του  Γ.Α.Σ.Ι “ ΕΝΩΣΗ αγροτών”

Ο Πρόεδρος

 Θεοχάρης  Λιούρης


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το  Δ.Σ  του  Γ.Α.Σ.Ι “ΕΝΩΣΗ  αγροτών”  μετά  από  την  με  αριθ.  8/19.09.2023  απόφασή του,  καλεί  τα  μέλη του  Συνεταιρισμού  σε  Τακτική   Γενική Συνέλευση 

Διαβάστε περισσότερα 

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων 2023: Ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή

Με σχετική του ανακοίνωση ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποιεί ότι η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων μεταβιβάσεων δικαιωμάτων 2023 είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα 

Παράταση των δηλώσεων ΟΣΔΕ έως 11 Σεπτεμβρίου

Παράταση στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ αποφασίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με νέα καταληκτική ημερομηνία να ορίζεται η 11η Σεπτεμβρίου έναντι της 25ης Αυγούστου που προέβλεπε προηγούμενη απόφαση.

Διαβάστε περισσότερα