Εκτύπωση σελίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 02 Δεκέμβριος 2021

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΕΝΩΣΗ αγροτών” κάνει γνωστό στους αγρότες 

ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε , οι δικαιούχοι οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το έτος 2022 έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν το σύνολο της εκμετάλλευσής τους όπως αυτή αποτυπώνεται :

  1. Στην περιουσιακή δήλωση στοιχείων ακινήτου Ε9 σε περίπτωση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων.
  2. Στην δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε ανεξαρτήτως ποσού μισθώματος και από μηδενικό ποσό μίσθωσης, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα μίσθωσης που προβλέπεται στο άρθρο 634 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων (ηλεκτρονικό μισθωτήριο).

Σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 416/110255/21-5-2021 Υπουργικής Απόφασης , τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 Υπουργικής Απόφασης “Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (Ε.Ε) 1307/2013 και του Καν. (Ε.Ε) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”.

Τέλος επισημαίνεται σύμφωνα με την παραπάνω Υπ. Απόφαση :

  1. Θα γίνονται δεκτά μόνο τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια μέσω της εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ακόμη σε ισχύ χειρόγραφα μισθωτήρια θα πρέπει να μετατραπούν σε ηλεκτρονικά.
  2. Η έκταση αγροτεμαχίου ανά ΑΤΑΚ στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2022 πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με την έκταση που δηλώνεται στην περιουσιακή κατάσταση (Ε9).

Η τυχόν απόκλιση της έκτασης θα πρέπει να οφείλεται στην ύπαρξη μη επιλέξιμων στοιχείων και πρέπει να δηλώνεται αντίστοιχα με τον κωδικό ΚΟΚ 99.

Η μη δήλωση του συνόλου της έκτασης  που κατέχει ένας γεωργός επισύρει κυρώσεις- μειώσεις από την χορήγηση των ενισχύσεων.

 


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο  Γ.Α.Σ.Ιωαννίνων “ΕΝΩΣΗ αγροτών”, ενημερώνει τους αγρότες ότι τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

Διαβάστε περισσότερα 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 28 Ιουνίου η υποβολή αιτημάτων άρσης επικάλυψης για τις αιτήσεις του 2023

Μέχρι τις 28 Ιουνίου 2024 θα έχουν την δυνατότητα οι παραγωγοί να υποβάλουν στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα 

Περιφέρεια Ηπείρου: Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2024 η απογραφή των Γεωργικών ελκυστήρων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει όλους τους κατόχους γεωργικών ελκυστήρων ότι σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό Γ3Β 847/146813/24-05-2024 (Φ.Ε.Κ. 3041/Β΄/2024),

Διαβάστε περισσότερα