Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Δημοσιεύθηκε στις 06 Σεπτέμβριος 2021

Το  Δ.Σ  του  Γ.Α.Σ.Ι “ΕΝΩΣΗ  αγροτών”  μετά  από  την  με  αριθμ.  8/31.08.2021  απόφασή του,  καλεί  τα  μέλη  του  Συνεταιρισμού  σε  Τακτική  Γενική Συνέλευση 

σύμφωνα  με  το καταστατικό του Συν/σμού  η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 10:00 π.μ. στο HOTEL  CEZARIA – Νεοκαισάρεια  Ιωαννίνων και  σε περίπτωση  μη  απαρτίας την Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021    την  ίδια ώρα και στον  ίδιο  τόπο  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο  :

α. Ανακοίνωση 

•   Πεπραγμένων Διοίκησης  του Γ.Α.Σ.Ι για το έτη 2019 και 2020.

•   Ανακοίνωση του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης του Γ.Α.Σ.Ι για τα επόμενα έτη.

β. Ανακοίνωση 

•   Ισολογισμού του  Γ.Α.Σ.Ι   των ετών  2019 και 2020 (μαζί  με  τις  εκθέσεις  του  Εποπτικού  Συμβουλίου)  και του Λογ/σμού «Αποτελέσματα  χρήσης» και  Πιστοποιητικών  Ελέγχων Ορκωτών Λογιστών  για την ίδια χρήση.

  Έγκριση Ισολογισμών και των Λογ/σμών «Αποτελέσματα  χρήσης» καθώς και  του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης και απαλλαγή των ευθυνών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Δ/ντή της Οργάνωσης.

ΘΕΜΑ 2ο :

  Απόφαση συνομολόγησης  δανείων μέσω Τραπεζικών εταιρειών  για την προμήθεια κάθε φύσης Γεωργικών αναγκών των παραγωγών (σπόροι, γεωργικά  φάρμακα, εργαλεία,   μηχανήματα)  καθώς  και  την προμήθεια του Γ.Α.Σ.Ι με κάθε  είδους μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση των παραγωγών, για τον εξοπλισμό των  Γεωργικών μονάδων, αγροτικών κ.λ.π προϊόντων του Συν/σμού  και των Μελών αυτών, για την υπαγωγή του σε επενδυτικά σχέδια, για την κατασκευή νέων ή τον εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου  του  Γ.Α.Σ.Ι για τη δημιουργία Πρατηρίων για τον πιο πάνω σκοπό και τη σύναψη των δανειακών συμβάσεων.

Για την υπογραφή εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών για ήδη υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις και τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτών (του Γ.Α.Σ.Ι  και της ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε.). Επίσης για την υπογραφή εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών για τυχόν νέες δανειακές συμβάσεις (του Γ.Α.Σ.Ι, της ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε, της «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ – ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ε.β.ζ.ιν» ) και εξουσιοδότηση του Δ.Σ για τις ενέργειες αυτές.

  Απόφαση για την ίδρυση εταιρειών κάθε μορφής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του συνεταιρισμού και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιό τους, καθώς και για συμμετοχή στο κεφάλαιο ήδη λειτουργούντων εταιρειών και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τις παραπάνω ενέργειες.

ΘΕΜΑ 3ο  :

Ορισμός Ορκωτών Λογιστών  για την χρήση 2021 .

ΘΕΜΑ 4ο  :

α. Ανακοίνωση Γενικών Εξόδων Διοίκησης και Διαχείρισης του Γ.Α.Σ.Ι  για τα από 1/1/2019 - 31/12/2019 και από 1/1/2020- 31/12/2020 χρονικά διαστήματα, καθώς και των χορηγηθέντων ποσών για οδοιπορικά  και αποζημιώσεις στα Μέλη του  Συμβουλίου από 1/1/2019 - 31/12/2019 και από 1/1/2020- 31/12/2020 .

 β. Έγκριση παροχής και αποζημίωσης στα Μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου  και Αντιπροσώπων του Γ.Α.Σ.Ι, όπως επίσης και τον καθορισμό ημερήσιας  αποζημίωσης για την εντός και εκτός έδρας  απασχόλησή τους στις εργασίες του Γ.Α.Σ.Ι  στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για το έτος 2021 (καθώς και σε μέλη του Συν/σμού για τον ίδιο σκοπό ).

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση για την παράδοση της ετήσιας παραγωγής των μελών του συνεταιρισμού.

ΘΕΜΑ 6ο :  Ανταλλαγή ακινήτου Συνεταιρισμού με ακίνητα Δήμου Ζίτσας.

ΘΕΜΑ 7ο : Τροποποίηση καταστατικού συνεταιρισμού και εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του ν. 4673/2020.

ΘΕΜΑ 8ο:  Διάφορα - Eνημερώσεις , ανακοινώσεις,  προτάσεις, κ.κ. Αντιπροσώπων.

ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής - Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη επταμελούς ( 7 μέλη ) Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς ( 3 μέλη ) Εποπτικού Συμβουλίου.

Τα μέλη θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Ο  Χ  Η

ΣΑΣ  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΣΚΟΠΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  Για  την οικονομική τακτοποίηση των μελών και την υποβολή των υποψηφιοτήτων ισχύουν οι προθεσμίες της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή η 20η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ. η οικονομική τακτοποίηση και 21η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12μ. οι υποψηφιότητες.

Με  εντολή   του  Δ.Σ  του  Γ.Α.Σ.Ι “ ΕΝΩΣΗ αγροτών”

Ο Πρόεδρος

Θεοχάρης Λιούρης


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Ε.Α.Π - “ΑΓΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”.

ΤΤο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διαθέτει το πρόγραμμα Αγροεπιχειρηματικότητα, Αγροτική Καινοτομία και Διοίκηση Αγροτοδιατροφικών Επιχειρήσεων .

Διαβάστε περισσότερα 

Απογραφή ζώων μέχρι 15 του μήνα για πληρωμή των Βιολογικών

Οι ενταγμένοι δικαιούχοι 4ης και 5ης Πρόσκλησης των Βιολογικών και αυτοί της 1ης και 2ης Πρόσκλησης των Σπάνιων φυλών καλούνται να ολοκληρώσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οργή και αγανάκτηση επικρατεί στο σύνολο των αγροτών της χώρας οι οποίοι είδαν τους λογαριασμούς τους να πιστώνονται με ποσά μειωμένα 

Διαβάστε περισσότερα