Εκτύπωση σελίδας

Από τις 15 Μαρτίου έως τις 16 Μαΐου η κατάθεση φακέλων για τα νέα σχέδια βελτίωσης

Δημοσιεύθηκε στις 14 Μάρτιος 2023 Από τις 15 Μαρτίου έως τις 16 Μαΐου η κατάθεση φακέλων για τα νέα σχέδια βελτίωσης

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης 2023, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να κατεθέσουν τους φακέλους τους από την Τετάρτη 15 Μαρτίου μέχρι τις 16 Μαΐου.

Με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2022, η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:

  • 12.000€ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
  • 8.000€ για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • 8.000€ για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Η ένταση (%) της παρεχόμενης στήριξης εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με την πρόσκληση:

Το ύψος προϋπολογισμού;

Ως όριο αιτούμενου προϋπολογισμού για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ορίζονται τα 150.000 ευρώ.Ωστόσο ο αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την ΕΑΕ 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού.Αγορά ελκυστήρα συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού γεωργίας ακριβείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ.Αγορά παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 45.000 ευρώ.Αγορά πολυμηχανημάτων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 60.000 ευρώ.Ο προϋπολογισμός δαπανών για επενδύσεις i) σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών (ενδεικτικά: ελκυστήρας, παρελκόμενα ελκυστήρα) και ii) εγκατάστασης πολυετών φυτειών, συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων αυτών, αθροιστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 160.000 €. Από τον περιορισμό εξαιρούνται τα μηχανήματα συγκομιδής της παραγωγής (Χορτοδετικές μηχανές αξίας μεγαλύτερης των 20.000 ευρώ ή ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης).

Οι επιλέξιμες επενδύσεις;

1) Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, όπως:

α) Σταβλικές και Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις

β) Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια

γ) Αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι

δ) Θερμοκήπια και δικτυοκήπια

ε) Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των εγκεκριμένων επενδύσεων

ζ) Οικίσκοι φιλοξενίας εργατών

η) Εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας

θ) Κάθε είδους ομβροδεξαμενή για την εξυπηρέτηση του ζωικού κεφαλαίου και θερμοκηπίων ή εγκαταστάσεων τύπου τολ

ι) Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που τεκμηριώνεται ως απαραίτητη για τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης

2) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, όπως:

α) Εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, όπως αμελκτικά συγκροτήματα, ταινίες μεταφοράς,ταΐστρες, ποτίστρες κ.ά.

β) Εξοπλισμός φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήματα διαλογής, θάλαμοι ψύξης, συγκροτήματα συσκευασίας κ.ά.

γ) Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε θερμοκήπια όπως εξοπλισμός θέρμανσης, εργαστηριακός εξοπλισμός ιστοκαλλιέργειας κ.ά.

δ) Οι γεωργικοί ελκυστήρες των κατηγοριών Τ1, Τ2, Τ4, και C, τα χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά, ενσιροκοπτικά κ.ά.

ε) Μηχανήματα Ζωικής παραγωγής και μελισσοκομίας όπως, κινητές αμελκτικές μηχανές, ενσιρωδιανομείς, μελιτοεξαγωγείς, μηχανές γαλουχίας, κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά.

ζ) Μηχανήματα Φυτικής παραγωγής, όπως αναρτώμενα ή συρόμενα μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά μηχανήματα κ.ά.

3) Αγορά γης.

4) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.

5) Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών.

6) Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών.

7) Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό).

8) Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

9) Επενδύσεις σε ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας.

10) Γενικές Δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της "ΈΝΩΣΗΣ  αγροτών", Χαρ.Τρικούπη 38 - Ιωάννινα, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510 70961 εσ.4 , κ.Βασίλης Θεοδωράκης  - κ.Δημήτρης Τασιούλας.


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο  Γ.Α.Σ.Ιωαννίνων “ΕΝΩΣΗ αγροτών”, ενημερώνει τους αγρότες ότι τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

Διαβάστε περισσότερα 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 28 Ιουνίου η υποβολή αιτημάτων άρσης επικάλυψης για τις αιτήσεις του 2023

Μέχρι τις 28 Ιουνίου 2024 θα έχουν την δυνατότητα οι παραγωγοί να υποβάλουν στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα 

Περιφέρεια Ηπείρου: Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2024 η απογραφή των Γεωργικών ελκυστήρων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει όλους τους κατόχους γεωργικών ελκυστήρων ότι σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό Γ3Β 847/146813/24-05-2024 (Φ.Ε.Κ. 3041/Β΄/2024),

Διαβάστε περισσότερα