Εκτύπωση σελίδας

Γενετική βελτίωση ζώων: Από 31 Μαρτίου οι αιτήσεις στήριξης

Δημοσιεύθηκε στις 23 Μάρτιος 2022 Γενετική βελτίωση ζώων: Από 31 Μαρτίου οι αιτήσεις στήριξης

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 23 Μαρτίου τέθηκε η πρόσκληση την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης του υποέργου «Γενετική Βελτίωση ζώων».

 

Στόχος του υποέργου είναι:

  • η γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων,
  • η βελτίωση των συνθηκών ευζωϊας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την ανταγωνιστικότητα,
  • η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας,
  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές με χρήση βελτιωμένων φυλών ζώων,
  • η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
  • η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.


 Κατηγορίες ενισχύσεων: Η πρόσκληση αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

  • Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης.
  • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων.
  • Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα.
  • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Γενετική βελτίωση ζώων», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) του ν. 4384/2016 και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα

β)Σύλλογοι, φορείς υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων.

γ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται έως την 30/6/2025 σε 24 μήνες.

Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης  ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν μπορεί να ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Υποβολή των αιτήσεων από 31 Μαρτίου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022.

Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 7 μήνες από την 1η Απριλίου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022.

 


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 28 Ιουνίου η υποβολή αιτημάτων άρσης επικάλυψης για τις αιτήσεις του 2023

Μέχρι τις 28 Ιουνίου 2024 θα έχουν την δυνατότητα οι παραγωγοί να υποβάλουν στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα 

Περιφέρεια Ηπείρου: Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2024 η απογραφή των Γεωργικών ελκυστήρων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει όλους τους κατόχους γεωργικών ελκυστήρων ότι σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό Γ3Β 847/146813/24-05-2024 (Φ.Ε.Κ. 3041/Β΄/2024),

Διαβάστε περισσότερα 

Έως 14 Απρίλη ανάρτηση ποσοτήτων σε καλαμπόκι για λήψη συνδεδεμένης

Αναλυτικότερα, η επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξηγεί πως είναι ενεργές οι εφαρμογές καταχώρησης ποσοτήτων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων του έτους 2023. Ειδικότερα :

Διαβάστε περισσότερα