Ανακοινώσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ).
            Ένα μεγάλο μέρος της ανωτέρω ΚΥΑ (τα Κεφάλαια Ι και ΙΙ) αφορούν το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού. 

Διαβάστε περισσότερα 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Νομική βάση για την εφαρμογή της συνταγογράφησης αποτελεί ο νόμος 4036/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον 4235/2014.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος καθορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση 9497/104760/20-8-2014. Η Απόφαση αυτή ορίζει ότι η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα από εφαρμογή του ΥΠ.Α.Α.Τ. και ξεκινά να είναι υποχρεωτική ένα μήνα μετά το στήσιμο και την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής. 

Διαβάστε περισσότερα 

Ζωικό Κεφάλαιο Κτηνοτρόφων

Κύριοι ,

  Σύμφωνα  με  την  από  27/3/2015  οδηγία  την  οποία  απέστειλε  ο  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  με  τίτλο  “Δήλωση  στοιχείων  ζωικού  κεφαλαίου  και  κτηνοτρόφων  για  το  έτος 2015”και αφορά  τους  κτηνοτρόφους  για τις  περιπτώσεις  δηλώσεων  ιδιωτικών  βοσκοτόπων, σας  κάνουμε  γνωστά  τα  παρακάτω  σχετικά  με  τα  ζητήματα  τα  οποία  προκύπτουν :

Διαβάστε περισσότερα 

Φορολογία Αγροτών

Κύριε  Υπουργέ, όπως  σας  είναι  γνωστό  παρά  τις  συνεχείς  δεσμεύσεις  της  προηγούμενης  πολιτικής  ηγεσίας  ότι  δεν  θα  φορολογηθούν  οι  επιδοτήσεις  τις  οποίες  λαμβάνουν  οι  αγρότες, κάτι  για  το  οποίο  δεσμεύτηκε  και  η  σημερινή  κυβέρνησή  σας , μέχρι  σήμερα  δεν  έχει  γίνει  ουδεμία  νομοθετική  ρύθμιση.

Διαβάστε περισσότερα 

Πληρωμή επιδοτήσεων

Κύριε  Υπουργέ, όπως  σας  είναι  γνωστό  από  τις  συνεχείς  διαμαρτυρίες  προς  την  προηγούμενη  πολιτική  ηγεσία  του  Υπουργείου  σας, χιλιάδες  κτηνοτρόφοι  σε  ολόκληρη  τη  χώρα  δεν  έχουν  εισπράξει  τις  επιδοτήσεις  τόσο  της  ενιαίας  ενίσχυσης  όσο  και της  εξισωτικής  αποζημίωσης  αλλά  και της  βιολογικής  κτηνοτροφίας   ή  έχουν  εισπράξει  ελάχιστα  ποσά  έναντι  αυτών.

Διαβάστε περισσότερα 

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής μισθωτηρίων αγροτικών εκτάσεων

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝ/ΣΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  “ΕΝΩΣΗ αγροτών” κάνει  γνωστό  στους  αγρότες  ότι  σύμφωνα  με  το ΦΕΚ  294 /27-2-2015  παρατάθηκε  η  προθεσμία  για  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  μισθωτηρίων  αγροτικών  εκτάσεων  μέχρι  την  31-3-2015.

Διαβάστε περισσότερα