Ανακοινώσεις

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΕΝΩΣΗ αγροτών» κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ – ΘΕΣΜΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  «ΕΝΩΣΗ αγροτών»  κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ – ΘΕΣΜΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε τις νέες και αυξημένες απαιτήσεις των  δανειστών – θεσμών σε βάρος του αγροκτηνοτροφικού κόσμου της χώρας, που εάν γίνουν αποδεκτές θα σημάνουν την οριστική διάλυση της εγχώριας παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας  των προϊόντων όλου του γεωργοκτηνοτροφικού κλάδου της χώρας, καθώς και του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο.

Διαβάστε περισσότερα 

Αιτήσεις για το Net Metering (Συμψηφισμός Ενέργειας)

Από τις 8 Μαΐου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων Αγροτών και άλλων ιδιωτών για την εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό.

Αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ).
            Ένα μεγάλο μέρος της ανωτέρω ΚΥΑ (τα Κεφάλαια Ι και ΙΙ) αφορούν το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού. 

Διαβάστε περισσότερα 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Νομική βάση για την εφαρμογή της συνταγογράφησης αποτελεί ο νόμος 4036/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον 4235/2014.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος καθορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση 9497/104760/20-8-2014. Η Απόφαση αυτή ορίζει ότι η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα από εφαρμογή του ΥΠ.Α.Α.Τ. και ξεκινά να είναι υποχρεωτική ένα μήνα μετά το στήσιμο και την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής. 

Διαβάστε περισσότερα 

Ζωικό Κεφάλαιο Κτηνοτρόφων

Κύριοι ,

  Σύμφωνα  με  την  από  27/3/2015  οδηγία  την  οποία  απέστειλε  ο  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  με  τίτλο  “Δήλωση  στοιχείων  ζωικού  κεφαλαίου  και  κτηνοτρόφων  για  το  έτος 2015”και αφορά  τους  κτηνοτρόφους  για τις  περιπτώσεις  δηλώσεων  ιδιωτικών  βοσκοτόπων, σας  κάνουμε  γνωστά  τα  παρακάτω  σχετικά  με  τα  ζητήματα  τα  οποία  προκύπτουν :

Διαβάστε περισσότερα 

Φορολογία Αγροτών

Κύριε  Υπουργέ, όπως  σας  είναι  γνωστό  παρά  τις  συνεχείς  δεσμεύσεις  της  προηγούμενης  πολιτικής  ηγεσίας  ότι  δεν  θα  φορολογηθούν  οι  επιδοτήσεις  τις  οποίες  λαμβάνουν  οι  αγρότες, κάτι  για  το  οποίο  δεσμεύτηκε  και  η  σημερινή  κυβέρνησή  σας , μέχρι  σήμερα  δεν  έχει  γίνει  ουδεμία  νομοθετική  ρύθμιση.

Διαβάστε περισσότερα