Συμμετοχές - Συνεταιρισμοί μέλη μας

Συμμετοχές σε συνεταιριστικές οργανώσεις

Ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων - ΕΝΩΣΗ αγροτών είναι μέλος και σε συνεταιριστικές οργανώσεις όπως είναι η ΠΑΣΕΓΕΣ – Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο Σ.Ε.Κ - Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, η ΚΕΟΣΟΕ – Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων και η ΚΕΣΠΥ – Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Συμμετοχές σε εταιρείες

Παράλληλα ο Συνεταιρισμός είναι 100% μέτοχος στην ΑΕΣ Συνεταιριστική Οινοποιία Ηπείρου Ζοίνος η οποία αποσχίσθηκε από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων το έτος 2006 και η οποία δραστηριοποιείται στην Αμπελουργική ζώνη Ζίτσας όπου είναι και εγκατεστημένη, στην Γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη ΑΕ όπου ο Συνεταιρισμός μας ήταν συνιδρυτής.

Κρασιά Ζοίνος Γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη

Συμμετέχει επίσης στη ΣΕΚΑΠ ΑΕ, στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, στην Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ και στην BIC Ηπείρου ΑΕ - Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Ηπείρου.


Αγροτικοί συνεταιρισμοί μέλη μας

Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος

Ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων - ΕΝΩΣΗ αγροτών, έχει μέλη του τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων Πίνδος, τον μεγαλύτερο Συνεταιρισμό της χώρας ηγέτη στον κλάδο της πτηνοτροφίας και τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Νήσου Παμβώτις.