ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 02 Δεκέμβριος 2021

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΕΝΩΣΗ αγροτών” κάνει γνωστό στους αγρότες 

ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε , οι δικαιούχοι οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το έτος 2022 έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν το σύνολο της εκμετάλλευσής τους όπως αυτή αποτυπώνεται :

  1. Στην περιουσιακή δήλωση στοιχείων ακινήτου Ε9 σε περίπτωση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων.
  2. Στην δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε ανεξαρτήτως ποσού μισθώματος και από μηδενικό ποσό μίσθωσης, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα μίσθωσης που προβλέπεται στο άρθρο 634 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων (ηλεκτρονικό μισθωτήριο).

Σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 416/110255/21-5-2021 Υπουργικής Απόφασης , τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 Υπουργικής Απόφασης “Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (Ε.Ε) 1307/2013 και του Καν. (Ε.Ε) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”.

Τέλος επισημαίνεται σύμφωνα με την παραπάνω Υπ. Απόφαση :

  1. Θα γίνονται δεκτά μόνο τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια μέσω της εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ακόμη σε ισχύ χειρόγραφα μισθωτήρια θα πρέπει να μετατραπούν σε ηλεκτρονικά.
  2. Η έκταση αγροτεμαχίου ανά ΑΤΑΚ στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2022 πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με την έκταση που δηλώνεται στην περιουσιακή κατάσταση (Ε9).

Η τυχόν απόκλιση της έκτασης θα πρέπει να οφείλεται στην ύπαρξη μη επιλέξιμων στοιχείων και πρέπει να δηλώνεται αντίστοιχα με τον κωδικό ΚΟΚ 99.

Η μη δήλωση του συνόλου της έκτασης  που κατέχει ένας γεωργός επισύρει κυρώσεις- μειώσεις από την χορήγηση των ενισχύσεων.

 


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

Άρση επικάλυψης αγροτεμαχίων . Μέχρι 11 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις επανεξέτασης.

Σύμφωνα με σχετική τροποποιητική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περίπτωση που είχε υποβληθεί ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιμότητας,

 

Διαβάστε περισσότερα 

Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ως μέτρο για την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα Γ. & Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ στην Βουλγαρία έχουν εντοπιστεί για το έτος 2021 εστίες Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) 

Διαβάστε περισσότερα 

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπ.Α.Α.Τ κ. Κώστα Μπαγινέτα

Σε  ιδιαίτερα  εγκάρδιο  κλίμα  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπ.Α.Α.Τ κ. Κώστα Μπαγινέτα 

Διαβάστε περισσότερα