ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 02 Δεκέμβριος 2021

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΕΝΩΣΗ αγροτών” κάνει γνωστό στους αγρότες 

ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε , οι δικαιούχοι οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το έτος 2022 έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν το σύνολο της εκμετάλλευσής τους όπως αυτή αποτυπώνεται :

  1. Στην περιουσιακή δήλωση στοιχείων ακινήτου Ε9 σε περίπτωση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων.
  2. Στην δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε ανεξαρτήτως ποσού μισθώματος και από μηδενικό ποσό μίσθωσης, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα μίσθωσης που προβλέπεται στο άρθρο 634 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων (ηλεκτρονικό μισθωτήριο).

Σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 416/110255/21-5-2021 Υπουργικής Απόφασης , τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 Υπουργικής Απόφασης “Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (Ε.Ε) 1307/2013 και του Καν. (Ε.Ε) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”.

Τέλος επισημαίνεται σύμφωνα με την παραπάνω Υπ. Απόφαση :

  1. Θα γίνονται δεκτά μόνο τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια μέσω της εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ακόμη σε ισχύ χειρόγραφα μισθωτήρια θα πρέπει να μετατραπούν σε ηλεκτρονικά.
  2. Η έκταση αγροτεμαχίου ανά ΑΤΑΚ στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2022 πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με την έκταση που δηλώνεται στην περιουσιακή κατάσταση (Ε9).

Η τυχόν απόκλιση της έκτασης θα πρέπει να οφείλεται στην ύπαρξη μη επιλέξιμων στοιχείων και πρέπει να δηλώνεται αντίστοιχα με τον κωδικό ΚΟΚ 99.

Η μη δήλωση του συνόλου της έκτασης  που κατέχει ένας γεωργός επισύρει κυρώσεις- μειώσεις από την χορήγηση των ενισχύσεων.

 


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει για επιχειρούμενες απάτες με «λεία» αγροτικές επιδοτήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι, το τελευταίο 24ωρο, λάβαμε καταγγελία στην οποία αναφέρεται ότι, δικαιούχοι αγροτικών ενισχύσεων γίνονται αποδέκτες παραπλανητικών τηλεφωνημάτων

Διαβάστε περισσότερα 

Παράταση μέχρι τις 20 Ιουνίου για τις αιτήσεις αναδιάρθρωσης αμπέλου

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληγε την Τετάρτη 15 Ιουνίου, με την παράταση να δίνει περιθώριο πέντε ημερών στους ενδιαφερόμενους για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Διαβάστε περισσότερα