ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 20 Νοέμβριος 2019

   Το  Δ.Σ  του  Γ.Α.Σ.Ι “ΕΝΩΣΗ  αγροτών”  μετά  από  την  με  αριθ. 9/15.11.2019  απόφασή του,  καλεί  τα  μέλη της  Γενικής  Συνέλευσης του  Συνεταιρισμού  σε  Τακτική  Γενική Συνέλευση

σύμφωνα  με  το καταστατικό του Συν/σμού  η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί  το  Σάββατο   07.12.2019  και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Συν/σμού (Χαρ.Τρικούπη 38 – Ισόγειο) και  σε περίπτωση  μη  απαρτίας  το Σάββατο  14.12.2019  την  ίδια  ώρα  και  στον  ίδιο  τόπο  με θέματα  ημερήσιας  διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :

α. Ανακοίνωση 

  •    Πεπραγμένων Διοίκησης  του Γ.Α.Σ.Ι για το έτος 2018.
  • Ανακοίνωση του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης του Γ.Α.Σ.Ι για τα επόμενα έτη.

β. Ανακοίνωση 

  • Ισολογισμού του  Γ.Α.Σ.Ι   του έτους  2018 (μαζί  με  την  έκθεση  του  Εποπτικού  Συμβουλίου)  και του Λογ/σμού «Αποτελέσματα  χρήσης»   και  Πιστοποιητικού  Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  για την ίδια χρήση.

  Έγκριση Ισολογισμών και των Λογ/σμών «Αποτελέσματα  χρήσης» καθώς και  του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης και απαλλαγή των ευθυνών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Δ/ντή της Οργάνωσης.

ΘΕΜΑ 2ο :   Απόφαση συνομολόγησης  δανείων μέσω Τραπεζικών εταιρειών  για την προμήθεια κάθε φύσης Γεωργικών αναγκών των παραγωγών (σπόροι, γεωργικά  φάρμακα, εργαλεία,   μηχανήματα)  καθώς  και  την προμήθεια του Γ.Α.Σ.Ι με κάθε  είδους  μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση των παραγωγών , για τον εξοπλισμό των  Γεωργικών  μονάδων, αγροτικών κλπ προϊόντων των Συν/σμών  και των Μελών αυτών, για την υπαγωγή του σε επενδυτικά σχέδια, για την κατασκευή νέων ή τον εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου  του  Γ.Α.Σ.Ι για τη δημιουργία Πρατηρίων για τον πιο πάνω σκοπό και τη σύναψη των δανειακών συμβάσεων. Απόφαση για την υπογραφή εγγυήσεων για ήδη υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις (του Γ.Α.Σ.Ι  και της ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε.),  για την υπογραφή εγγυήσεων για τυχόν νέες δανειακές συμβάσεις (του Γ.Α.Σ.Ι, της ΖΟΙΝΟΣ WINERY, της Σ.Η.ΒΙ.ΓΑΛ Α.Ε).

  Aπόφαση για την ίδρυση εταιρειών κάθε μορφής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του συνεταιρισμού και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιό τους, καθώς και για συμμετοχή στο κεφάλαιο ήδη λειτουργούντων εταιρειών.

 Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τις παραπάνω ενέργειες.

ΘΕΜΑ 3ο :

Ορισμός Ορκωτών Λογιστών  για την χρήση 2019 .

ΘΕΜΑ 4ο :

α. Ανακοίνωση  Γενικών Εξόδων Διοίκησης και Διαχείρισης του Γ.Α.Σ.Ι  για το από 1/1/2018 - 31/12/2018 χρονικό διάστημα, καθώς και των χορηγηθέντων ποσών για οδοιπορικά  και αποζημιώσεις στα Μέλη του  Συμβουλίου και των εργαζομένων του Γ.Α.Σ.Ι από 1.1.2018 – 31.12.2018.

β. Έγκριση παροχής και αποζημίωσης στα Μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου , όπως επίσης και τον καθορισμό ημερήσιας  αποζημίωσης για την εντός και εκτός έδρας  απασχόλησή τους στις εργασίες του Γ.Α.Σ.Ι  στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για το έτος 2019, καθώς και των εργαζομένων του Σΰν/σμού.

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση για την παράδοση της ετήσιας παραγωγής των μελών του συνεταιρισμού.

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση του καταστατικού – εσωτερικού κανονισμού της Ομάδας Παραγωγών βόειου κρέατος.

 ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση για ανταλλαγή ακινήτου του Συν/σμού στην τ.κ.  Ροδοτοπίου του Δήμου Ζίτσας με ακίνητα του Δήμου Ζίτσας και κατασκευή γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ Ζίτσας σε ακίνητο του Δήμου.

ΘΕΜΑ 8ο: Αίτημα Δ.Σ. ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ Α.Ε, για πώληση των μετοχών που κατέχει ο Συν/σμός, στην ίδια την εταιρεία.

ΘΕΜΑ 9ο: Eνημερώσεις και ανακοινώσεις του Δ.Σ και  προτάσεις των μελών του Συν/σμού.   

 

Με  εντολή   του  Δ.Σ  του  Γ.Α.Σ.Ι “ ΕΝΩΣΗ αγροτών

Ο Πρόεδρος 

Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης

  

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΘΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ

 ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ 

14-12-2019   ΣΤΙΣ   10:00 π.μ.


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

Επανεντάσσονται στην εξισωτική αποζημίωση οι συνταξιούχοι χηρείας

Επανεντάσσονται στους δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης για τις αιτήσεις που πραγματοποιούνται φέτος, οι αιτούντες παραγωγοί στους οποίους καταβάλλεται κύρια σύνταξη λόγω θανάτου από μεταβίβαση στο πρόσωπο τους, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη.

Διαβάστε περισσότερα 

Έως 30/6 η υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Μετά την σχετική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1406/52601/4-5-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1291/2016), που υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μαυρουδή Βορίδη, 

Διαβάστε περισσότερα 

ΣΕΚ: Άμεσα μέτρα στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής και κυρίως της αιγοπροβατοτροφίας

Πολύ έγκαιρα είχαμε επισημάνει στην κυβέρνηση και τα κόμματα ότι η κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας και ιδιαίτερα η αιγοπροβατοτροφία βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. 

Διαβάστε περισσότερα