Γενετική βελτίωση ζώων: Από 31 Μαρτίου οι αιτήσεις στήριξης

Δημοσιεύθηκε στις 23 Μάρτιος 2022 Γενετική βελτίωση ζώων: Από 31 Μαρτίου οι αιτήσεις στήριξης

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 23 Μαρτίου τέθηκε η πρόσκληση την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης του υποέργου «Γενετική Βελτίωση ζώων».

 

Στόχος του υποέργου είναι:

  • η γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων,
  • η βελτίωση των συνθηκών ευζωϊας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την ανταγωνιστικότητα,
  • η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας,
  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές με χρήση βελτιωμένων φυλών ζώων,
  • η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
  • η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.


 Κατηγορίες ενισχύσεων: Η πρόσκληση αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

  • Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης.
  • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων.
  • Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα.
  • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Γενετική βελτίωση ζώων», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) του ν. 4384/2016 και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα

β)Σύλλογοι, φορείς υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων.

γ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται έως την 30/6/2025 σε 24 μήνες.

Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης  ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν μπορεί να ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Υποβολή των αιτήσεων από 31 Μαρτίου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022.

Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 7 μήνες από την 1η Απριλίου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022.

 


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

Παράταση έως τις 30 Ιουνίου για αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης

Δόθηκε νέα παράταση από το ΥπΑΑΤ για την κατάθεση αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης.

Διαβάστε περισσότερα 

Έναρξη υποβολής Δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023

Μετά την έκδοση των πρώτων βασικών αποφάσεων εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ, παρουσιάσθηκε σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τίθεται σε λειτουργία στο GOV.gr, η δημόσια ψηφιακή πύλη για την υποβολή της Ενιαίας Αίτηση Ενίσχυσης για όλους τους αιτούντες και δικαιούχους αγρότες έτους 2023 – ΟΣΔΕ 2023.

 

Διαβάστε περισσότερα 

Έως 28 Μαΐου διόρθωση σφαλμάτων Βιολογικών για εκκαθάριση πληρωμών 2022

Οι δικαιούχοι του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας μπορούν να προβούν σε διόρθωση των σφαλμάτων (απορριπτόμενες συμβάσεις) με εκ νέου υποβολή των στοιχείων των συμβάσεων με συμβούλους μέχρι και 28 Μαΐου 2023.

Διαβάστε περισσότερα