Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ως μέτρο για την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)

Δημοσιεύθηκε στις 20 Ιανουάριος 2022 Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ως μέτρο για την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα Γ. & Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ στην Βουλγαρία έχουν εντοπιστεί για το έτος 2021 εστίες Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) 

που αφορούν σε αγριόχοιρους, οι 298 και σε κατοικίδιους οι 6, ενώ την πρώτη εβδομάδα του 2022 εντοπίστηκαν 107 εστίες σε αγριόχοιρους. Από αυτές τις εστίες οι 24 βρίσκονται σε περιοχές σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ήτοι στο Haskovo, Kardzhalli & Smolyan.

Ως εκ τούτων ως μέτρο για την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων υπενθυμίζεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης (Α. & Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ).

Συγκεκριμένα :

  • Στις Περιφεριεακές Ενότητες στα βόρεια σύνορα της χώρας (ΠΕ Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) η προσκόμιση ενήλικων θηλυκών θηρευμένων αγριόχοιρων χρήζει οικονομικής ενίσχυσης 150 €. Κατά την υποβολή σχετικού αιτήματος στην αρμόδια κατά ΠΕ Κτηνιατρική Αρχή και προκειμένου να καταβληθεί στον δικαιούχο κυνηγό ή θηροφύλακα η εν λόγω ενίσχυση, απαιτείται από αυτόν η προσκόμιση τμήματος του γεννητικού συστήματος του θηλυκού αγριόχοιρου : αιδίο, κόλπος.
  • Σε α) κτηνοτρόφους, κυνηγούς, μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, θηροφύλακες και πολίτες/ιδιώτες που συνδράμουν στον εντοπισμό νεκρών αγριόχοιρων και την ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών των ΠΕ , συμπεριλαμβανομένων των νεκρών αγριόχοιρων κατόπιν τροχαίων ατυχημάτων, ενίσχυση 100 €.

            β) κυνηγούς και θηροφύλακες που συνδράμουν στην υγειονομική διαχείρηση του                      πτώματος των νεκρών αγριόχοιρων (υγειονομική ταφή υπό την εποτεία των                              κτηνιατρικών υπηρεσιών μετά τη δειγματοληψία αυτών) ενίσχυση 60 € ανά πτώμα.

            γ) κυνηγούς και θηροφύλακες που συνδράμουν στη λήψη δειγμάτων από νεκρούς                    αγριόχοιρους  και προσκόμισης αυτών στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των ΠΕ, μετά  από                εκπαίδευση  από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και λαμβάνοντας όλα τα απαράιτητα μέτρα              βιοασφάλειας, ενίσχυση 30 € ανά νεκρό αγριόχοιρο που δειγματίζεται.

            δ) κυνηγούς και θηροφύλακες που συνδράμουν στη λήψη δειγμάτων από θηρευμένους              αγριόχοιρους και προσκόμισης αυτών στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των ΠΕ ,                              λαμβάνοντας  όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας και δεσμευόμενοι ότι μέχρι την                έκδοση του εργαστηριακού αποτελέσματος το κρέας θα βρίσκεται στην κατοχή του                    κυνηγού/θηροφύλακα ο οποίος θα πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ώστε κανένα τμήμα ή              υπόλειμμά του να μην φτάσει σε εκτροφή χοίρων και να μην αφεθεί εκτεθειμένο στο                  περιβάλλον, δίδεται ενίσχυση 30 € ανά νεκρό αγριόχοιρο που δειγματίζεται.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό της Οικονομικής ενίσχυσης αφορά την ΚΥΑ 1633/297023/27-10-2021 (ΦΕΚ 5016 β' / 27-10-2021) και δύναται να τροποποιηθεί το 2022. Για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η Αστυνομική Ταυτότητα, το Α.Φ.Μ, ο αριθμός ΙΒΑΝ της Τράπεζας και για τους κυνηγούς για θηροφύλακες η ανανεωμένη ταυτότητα της ιδιότητάς τους.

 

 


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

Αναδιάρθρωση αμπελώνων: Ξεκινούν οι αιτήσεις

Από τις 18 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου θα διαρκέσει η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα».

Διαβάστε περισσότερα 

ΜΕΤΡΟ 11 Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την δημοσιοποίηση των προσωρινά εν δυνάμει δικαιούχων του ΜΕΤΡΟΥ 11 Βιολογική Γεωργία και κτηνοτροφία

Διαβάστε περισσότερα 

Βιολογικά: ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση - ξεκίνησε η διαδικασία των ενστάσεων

Ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 "Βιολογική Γεωργία", που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την αριθ. 189/22614/27-01-2022 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Διαβάστε περισσότερα