Έως 9 Σεπτέμβρη αιτήσεις για φωτοβολταϊκά σε παραγωγική γη

Δημοσιεύθηκε στις 28 Αύγουστος 2020 Έως 9 Σεπτέμβρη αιτήσεις για φωτοβολταϊκά σε παραγωγική γη

Προθεσµία ως τις 9 Σεπτεµβρίου έχει δώσει ο ∆Ε∆∆ΗΕ προκειµένου να καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι τα έγγραφα των αρµοδίων κατά τόπους αρχών ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ)

και τα σχετικά πρακτικά της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία θα προκύπτει ο χαρακτηρισµός της γης ως υψηλής ή µη παραγωγικότητας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωσή του, αυτό ισχύει για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς που απαλλάσσονται της αδειοδότησης (ισχύος ≤ 1MW), όπως για παράδειγµα ισχύει για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά.

Παράλληλα η ανακοίνωση του ∆Ε∆∆ΗΕ αναφέρει µεταξύ άλλων:
1. Για τις εκκρεµείς αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών επί εδάφους που έχουν υποβληθεί στον ∆Ε∆∆ΗΕ µέχρι και τις 09.08.2020 καθώς και για τις νέες αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών επί εδάφους που θα υποβάλλονται στον ∆Ε∆∆ΗΕ µετά τις 10.08.2020, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν στην αρµόδια µονάδα υποδοχής του ∆Ε∆∆ΗΕ τα εξής:

1.1. Για σταθµούς που πρόκειται να εγκατασταθούν σε γεωργική (αγροτική) γηέγγραφο της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισµός της γης (υψηλής ή µη παραγωγικότητας) ή Υπεύθυνη ∆ήλωση µηχανικού, η οποία δύναται να περιλαµβάνεται επί του τοπογραφικού διαγράµµατος που συνοδεύει την αίτηση, ότι το αγροτεµάχιο βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής ή περιοχή της Επικράτειας που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης εγκεκριµένα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης  του ν.2508/1997 (Α’ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29 του ν.1337/1983 (Α’ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν.4447/2016, µε αναφορά στο αν το αγροτεµάχιο βρίσκεται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι.

1.2. Για σταθµούς που πρόκειται να εγκατασταθούν σε γη άλλης µορφής πλην αγροτικής, Υπεύθυνη ∆ήλωση µηχανικού στην οποία θα δηλώνεται ότι ο φωτοβολταϊκός σταθµός εγκαθίσταται σε γη άλλης µορφής πλην γεωργικής (αγροτικής) (π.χ. δασικής, χορτολιβαδικής, κ.ά.).

 


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

Νέο σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Αλλαγές στο σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων φέρνει Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναρτήθηκε στην «Διαύγεια», 

Διαβάστε περισσότερα 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΕΝΩΣΗ αγροτών” κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα 

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα ενίσχυσης για αιγοπροβατοτρόφους, αιτήσεις μέχρι 8 Οκτωβρίου

Σε λειτουργία τέθηκε από την Παρασκευή (11 Σεπτεμβρίου) το σύστημα υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης για τον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας.

Διαβάστε περισσότερα