Καθυστέρηση πληρωμής αποζημίωσης ηρτημένης εσοδείας

Δημοσιεύθηκε στις 19 Φεβρουάριος 2015

Το  Δ/Σ  του  Γενικού  Αγροτικού  Συν/σμού  “ Ένωση  αγροτών ”  επισημαίνει  την  αδικαιολόγητη  καθυστέρηση  στην  πληρωμή  της  αποζημίωσης  ηρτημένης  εσοδείας  στους  παραγωγούς  του  Νομού  μας

η  οποία  καταβάλλετε  λόγω  των  εργασιών  οι  οποίες  πραγματοποιούνται  για  την  αντικατάσταση  του  αρδευτικού  δικτύου  και  οι  οποίες  παρουσιάζουν  μεγάλη  καθυστέρηση  επί  σειρά  ετών.

Διαμαρτύρεται  εκ  τούτου, διότι  πέραν  του  ότι  οι  δικαιούχοι  παραγωγοί  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  να  καλλιεργήσουν  τις  εκτάσεις  τους  αλλά  και  η  καθυστέρηση  αυτή  στην  πληρωμή  σε  συνδυασμό  με  την  οικονομική  κρίση, καθιστούν  αδύνατη  την  συνέχιση  του  επαγγέλματός  τους.

Καλούμε  δε  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  στα  πλαίσια  των  αρμοδιοτήτων  της  όπως  φροντίσει  για  τις  απαραίτητες  ενέργειες  προκειμένου  να  γίνει  άμεσα  η  πληρωμή  των  δικαιούχων.


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Γ.Α.Σ .Ιωαννίνων “ΕΝΩΣΗ αγροτών”
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
14η / 01,04,05,06,07 Οκτωβρίου 2021

Διαβάστε περισσότερα 

Εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου

Την  Πέμπτη  7 Οκτωβρίου 2021 , έληξαν οι αρχαιρεσίες  που πραγματοποιήθηκαν  στον ΓΕΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΕΝΩΣΗ αγροτών”, 

Διαβάστε περισσότερα 

Αγρότες: Συνεχίζεται η παραλαβή αιτήσεων για την επιστροφή Φ.Π.Α

Η "ΕΝΩΣΗ αγροτών"  υπενθυμίζει ότι συνεχίζεται η παραλαβή των δικαιολογητικών για την Επιστροφή Φ.Π.Α 6% .

 

Διαβάστε περισσότερα