Καθυστέρηση πληρωμής αποζημίωσης ηρτημένης εσοδείας

Δημοσιεύθηκε στις 19 Φεβρουάριος 2015

Το  Δ/Σ  του  Γενικού  Αγροτικού  Συν/σμού  “ Ένωση  αγροτών ”  επισημαίνει  την  αδικαιολόγητη  καθυστέρηση  στην  πληρωμή  της  αποζημίωσης  ηρτημένης  εσοδείας  στους  παραγωγούς  του  Νομού  μας

η  οποία  καταβάλλετε  λόγω  των  εργασιών  οι  οποίες  πραγματοποιούνται  για  την  αντικατάσταση  του  αρδευτικού  δικτύου  και  οι  οποίες  παρουσιάζουν  μεγάλη  καθυστέρηση  επί  σειρά  ετών.

Διαμαρτύρεται  εκ  τούτου, διότι  πέραν  του  ότι  οι  δικαιούχοι  παραγωγοί  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  να  καλλιεργήσουν  τις  εκτάσεις  τους  αλλά  και  η  καθυστέρηση  αυτή  στην  πληρωμή  σε  συνδυασμό  με  την  οικονομική  κρίση, καθιστούν  αδύνατη  την  συνέχιση  του  επαγγέλματός  τους.

Καλούμε  δε  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  στα  πλαίσια  των  αρμοδιοτήτων  της  όπως  φροντίσει  για  τις  απαραίτητες  ενέργειες  προκειμένου  να  γίνει  άμεσα  η  πληρωμή  των  δικαιούχων.


Τελευταία νέα & ενημερώσεις

Από 30 Ιούλη αίτηση αποχαρακτηρισμού αγροτεμαχίων για να μην κόψουν επιδότηση και οι νέοι χάρτες

Στην προσκόµιση διοικητικών πράξεων στις κατά τόπους διευθύνσεις Δασών καλούνται από τις 30 Ιουλίου έως τις 28 Αυγούστου όλοι οι κάτοχοι αγροτεµαχίων που θέλουν να αποχαρακτηρίσουν

Διαβάστε περισσότερα 

Κατ΄εξαίρεση φέτος μέχρι 31 Οκτωβρίου για διενέργεια Γενικής Συνέλευσης στους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Eπεκτείνεται έως τις 31/10 η προθεσμία διενέργειας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, μόνο για το έτος 2020, δεδομένων των διαταράξεων που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού.

Διαβάστε περισσότερα 

Αναρτήθηκαν τα αποτέλεσματα για τα Σχέδια στην Ήπειρο μετά από ενστάσεις

Η απόφαση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου.

Διαβάστε περισσότερα