Άνοιξε το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας

Δημοσιεύθηκε στις 04 Μάρτιος 2019 Άνοιξε το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας


Σειρά χρηματοδοτικών προγραμμάτων ενίσχυσης, τόσο παραγωγών όσο και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ομάδων παραγωγών και αγροτικών συνεταιρισμών «τρέχουν» αυτό το χρονικό διάστημα.

Βιολογική Γεωργία

Προθεσμία έως και τις 28 Μαρτίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις είναι:

  • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία, ύψους 36 εκατ. ευρώ.
  • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία, ύψους 84 εκατ. ευρώ.

Οι παραπάνω εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα), όσπρια, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο και πατάτα.

Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Από τις 4 Μαρτίου έως και τις 15 Μαΐου θα είναι ανοιχτή η πρώτη πρόσκληση του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Η πρόσκληση εφαρμόζεται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες στην επικράτεια της χώρας με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους, εκτός από κάποιες αστικές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, παρέχοντας στήριξη ύψους 14.000 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε δημοσιεύσει την προηγούμενη εβδομάδα η «ΥΧ», το ΥΠΑΑΤ εξετάζει να προχωρήσει σε τροποποίηση της πρόσκλησης με στόχο τη μείωση της ελάχιστης βαθμολογίας, από τους 65 βαθμούς στους 50 βαθμούς.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Προώθησης αγροτικών προϊόντων

Αιτήσεις χρηματοδότησης έως τις 16 Απριλίου μπορούν να υποβάλουν οι αγροδιατροφικοί φορείς της χώρας, προκειμένου να ενταχθούν στα προγράμματα προώθησης της ΕΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ (CHAFEA), ο οποίος είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους. Το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2019 προβλέπει τη διάθεση 191,6 εκατ. ευρώ για προγράμματα προώθησης και ενημέρωσης και η συμμετοχή της ΕΕ στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 70%-80% (ΕΕ-Τρίτες Χώρες).

Τα «απλά» προγράμματα υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους φορείς από την ίδια χώρα της ΕΕ. Τα «πολλαπλά» προγράμματα υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο εθνικούς φορείς, από τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη ή από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς φορείς.

Αναμένεται

Με στόχο την αύξηση και την προαγωγή πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αναμένεται να ενεργοποιηθεί η δράση εθνικής εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019». Η πρόσκληση θα αρχίσει να τρέχει για την υποβολή προτάσεων από τις 7 Μαρτίου έως τις 10 Απριλίου και αφορά τους τομείς της αγροδιατροφής, των μεταφορών και εφοδιαστικής δλυσίδας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και των κατασκευών.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

  • Οι οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι φορείς καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς κ.ά.)
  • Επιχειρήσεις
  • Λοιποί φορείς.

Τελευταία νέα & ενημερώσεις

Μέχρι την 1η Ιουλίου παράταση για μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης έτους 2019 ως την Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019 μετά την σχετική τροποποίηση της αριθμ 1406/52601/4-5-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1291Β / 2016), που υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχωβίτη, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα 

Παράταση μέχρι 15 Ιουνίου για δηλώσεις ΟΣΔΕ 2019

Λίγο πριν την δημοσίευση της επίσημης ανακοίνωσης της Κομισιόν, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης δήλωσε πως η Ελλάδα «πέτυχε την παράταση της αρχικής προθεσμίας που έληγε την 15 Μαΐου 2019 για έναν ακόμα μήνα μέχρι και την 15η Ιουνίου 2019».

Διαβάστε περισσότερα 

Και οι «ιπτάμενοι» βοσκότοποι θα προσμετρώνται στην τυπική απόδοση για ένταξη στο 14χίλιαρο

«Όσον αφορά την παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη σε τυπική απόδοση), αθροίζουμε όλες τις τυπικές αποδόσεις εκτροφών και καλλιεργειών, 

Διαβάστε περισσότερα